• vmv

Skalní městečko obývá i hmyzí predátorHluboké lesy, Prachovské skály a obrovská rozmanitost skalních forem. Český ráj je protkaný pískovcovými skalními útvary, čarovnými soutěskami, ale i řadou tajemných jeskyní a nejrůznějších dutin.


Tušíte, kdo skalní městečka a jejich okolí celoročně obývá a jaké je živočišstvo Českého ráje?

Skály, štěrbiny, dutiny….. Právě ty poskytují zvířátkům širokou nabídku pro dočasný i trvalý úkryt a péči o potomstvo.


Při toulkách mezi skalami můžeme zahlédnout kavku obecnou, která je velmi blízko vyhynutí, nebo krkavce velkého. Ve skalnatých útvarech se přes den schovává kuna skalní. Je velmi plachá a proto ji potkáme opravdu jen výjimečně. Skalní soutěsky zdolává špičkový běžec mezi brouky, svižník. Z hmyzu zde žije lumek veliký nebo mravkolev, jehož larva je v hmyzí říši vrcholným predátorem.


Larva mravkolva ovládá dokonalou techniku lovu, kdy kořist nemá šanci uniknout. Dospělý mravkolev není ničím nápadný, spíše připomíná jepici. Jeho larva žije zahrabaná ve své písčité pasti, kde se svými obrovskými kusadly čeká na kořist. Když se například mravenec ocitne na okraji pasti, uvolní pár zrnek písku. To larva okamžitě vycítí a házením písku se snaží drobný hmyz shodit dolů, což se jí téměř pokaždé povede.


Český ráj milují také ptáci, kterých zde hnízdí asi sto dvacet druhů. Od podzimu do jara tudy protahuje nebo přímo zimuje dalších sto druhů ptáku: například zpěvný brkoslav severní, morčák velký nebo pěnkava jikavec. K nejvzácnějším ptačím hostům Českého ráje patří malý druh jespáka z podřádu bahňáků.


Ve skalním městě také nalezneme jednoho z největších ptáků regionu výra velkého. Ten zde má optimální podmínky k žití. Největší ze sov má rozpětí křídel 170 cm, nenápadná péřová ouška a ohnivě oranžové oči. Za soumraku loví krysy a ježky, které probodne přes ostny. Výr dokáže sebrat vránu ze stromu, která na ni spí, a zabije jestřába stejně jako tetřeva. Vzduchem dokáže přenést i dospělého zajíce.


Ve zdejších listnatých nebo smíšených lesích žijí také mufloni. Ti byli v České republice vysazeni už v 19. století jako lovná zvěř.


12 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše